•  

  gewoon eens ongewoon

  editie 2005

   

  vlnr. : Rudy Meganck, kunstenaar, Inge Demoen projectmanager, Schepen Jhonny devey, Schepen Jana Opstael-Rommel,Schepen Carine De Jonghe en Burgemeester Michel Landuyt op een doorgaans lager gelegen zitje...
 •  

  400 ste bezoeker uit nederland !!

 •  

  PRIMEUR VOOR MIDDELKERKE

   

  Op zaterdag 1 april wordt in Middelkerke een nieuwe straat ingehuldigd. Doodlopende straten worden tot impasses hernoemd en zullen de naam dragen van een lokale bekende inwoner. Een eerste doodlopend straatje dat in Middelkerke een nieuwe naam krijgt wordt naar lokale kunstenaar Rudy Meganck hernoemd.  

   

  .

  Een eresaluut brengen aan inwoners of ex-inwoners van Middelkerke. Dit is de actie die in Middelkerke op poten gezet wordt waarvan de spits door Rudy Meganck wordt afgebeten.  Wie de gemeente op de kaart heeft weten te plaatsen komt in aanmerking op een impasse op zijn of haar naam te krijgen. Die eer aanvaarde Rudy Meganck met plezier. “Dit is een grote eer. Voor mij is dit teken van erkenning die het gemeentebestuur mij schenkt.” Legt de beruchte kunstenaar uit die voor deze eerste herbenoeming werd uitgekozen. Verdere herbenoemingen moeten worden voorgedragen door vrienden of familieleden. Dit kan op het gemeentehuis bij de verantwoordelijke voor de herbenoeming van straten op de technische dienst of bij de inauguratie van de eerste impasse. Die vindt plaats op zaterdag 1 april, om 10.00u bij Rudy Meganck, Duinenweg 401 te Middelkerke. Na een drink volgt de ceremonie met ophanging van de nieuwe straatbord. Voorstellen om kandidaturen in te dienen zullen teven ter plaatse kunnen ingevuld worden.  (XTM)

   

   

 •  

  sos bufo  bufo of hoe men de padden tot paddenmoes herleidt
   

  rijd ze niet plat maar zet ze de straat over... (dit was een oproep aan de overheid)

 •  

  SOS paddenpopulatie

   

  laat ons nog één keer vrolijk zijn voor ze ons platrijden...

  en mensen denk aan ons bij valavond de komende week...

   

  Gewone pad, Bufo bufo

  De Gewone pad is een van de meest algemene amfibieën in Nederland. Het geluid van de Gewone pad lijkt een beetje op dat van een Meerkoet. Padden komen voor in tal van watertypen en zijn als een van de weinige amfibieën goed bestand tegen hoge dichtheden aan vissen. Gifstoffen in de huid maken het voor de pad en de paddenlarven mogelijk om zelfs in visrijke wateren te overleven. De padden leggen hun eieren in snoeren, deze worden gewikkeld rond takken of water- en oeverptanten.
  Tijdens de paddentrek in de maanden maart en april worden elk voorjaar veel padden doodgereden. Op veel plaatsen worden de padden door vrijwilligers geholpen met oversteken.
  Ondanks het grote aantal verkeersslachtoffers is de Gewone pad op landelijke schaal niet bedreigd. Deze pad staat vermeld als beschermde soort in de Conventie van Bern. De soort heeft geen speciale status in de Europese Habitatrichtlijn.
 •  

  gewoon eens ongewoon doen

  en dan enigszins anders heten...

  citaai uti ECCE HOMO kunstboek rudy meganck 1982  blz. 18

  vlnr. Carine de joghe, provincieraadslid en schepen van cultuur, carine van damme, cultuur,Marianne Zaman, winnaar voor Leffinge,Rudy Meganck, kunstenaar, Inge Demoen, Hans vanNeste uitbater The Lord,  Projectmanagervd happening, Commandant De jonghe met twee trouwe medewerkers van de brandweer Middelkerke, winnaars  voor Middelkerke